Nghe khi ăn cơm - Bài thọ Bát thực tập chánh niệm khi ăn.

THỌ BÁT


Bát cơm ai sắm cực lòng

Ta dùng phải nhớ tấm công ơn người.

Vì nguồn sống phải mượn hơi

Cũng như chén thuốc chữa vơi bệnh tình

Ráng tu trước độ thân mình

Sau lo độ tận chúng sanh mê lầm.

Thức ăn này từ đâu đem đến

Phải chăng vì người mến đạo lành

Thương ai chín chắn tu hành

Thảo lòng, nhịn miệng kính thành, cúng dâng

Tay thọ lãnh, bâng khuâng tự nghĩ

Đức hạnh mình thọ thí đáng không?

Món vay món trả phải đồng

Người dâng vật quý là mong phước lành

Ngăn tham quyến, không sanh lòng quấy

Dứt lỗi lầm chẳng thấy miếng ăn

Lẽ nào tập tánh khó khăn

Chiều theo khẩu nghiệp tự trăn trói mình

Cơm như món thuốc linh chữa bệnh

Ta người đau phải tính phương châm

Tạm dùng nhưng chẳng luyến tâm

Đã không tham nhiễm nào lâm tội tình

Giờ thọ thực nhắc mình tinh tiến

Lập đạo thành chí nguyện mới thành

Độ rồi cả thảy chúng sanh

Cũng như thọ hưởng phước lành hôm nay.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học Yoga ở đâu Quận 7?

Chiêu sinh các lớp Yoga cơ bản và văn phòng tháng 8 năm 2019 || Khóa học Yoga

Học Yoga ở đâu Quận 2?

Thải độc đại tràng tại nhà với bộ thải độc đầy đủ || Thanh lọc Thân

Thải độc đại tràng bằng cà phê hữu cơ. || Thanh lọc Thân

Học Yoga ở đâu Quận 4?

Tất cả những điều cần biết về thụt ruột bằng cà phê. || Sức khỏe

BÀI VIẾT NHIỀU NGƯỜI XEM

Học Yoga ở đâu Quận 7?

Thải độc đại tràng tại nhà với bộ thải độc đầy đủ || Thanh lọc Thân

Học Yoga ở đâu Quận 2?